Şəhadət sözünün mənası nədir?

    26.05.2014
Kimdən: 
ALLAHIN QULU
Sual: 
salam. oyrenmek isteyirem sehadet nedir
Cavab: 

Aleykum salam. Şəhadət şahidlik etmək deməkdir. Həmçinin şəhadət vermək, həqiqət olduğunu təsdiqləmək mənası verir. Məsələn: Kəlməyi-Şəhadət, yəni, şəhadət kəliməsi. "Əşhədu ən lə ilə illallahu və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu va rasuluhu", (Mən şəhadət verirəm ki, yəni, şahidlik edib təsdiqləyirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur və Muhəmməd Onun qulu və elçisidir).

Paylaş: