Nəzir edəndən sonra vəfat edən

    10.04.2015

Kim nəzir edib nəzirini yerinə yetirmədən öncə ölərsə, qəyyumu onun əvəzinə nəziri yerinə yetirir.
İbn Abbas (A.R.O.) deyir ki, Səd ibn Ubadə (A.R.O.) anasının nəzirə niyyət edib, sonra vəfat etmə səbəbi ilə nəzirini yerinə yetirməməsi haqqında Peyğəmbərdən (S.A.V.) soruşdu. O isə belə dedi: «Onun əvəzinə nəziri sən ver»[1].

 
[1] Müslim: 3/ 1260/ № 1638. Rəvayətin mətni onundur. Buxari: 11/ 583/ № 6698. Əbu Davud: 9/ 134/ № 3283. Tirmizi: 3/ 51/ № 1586. Nəsai: 7/ 21. İbn Macə: 1/ 689/ № 2132.