Nəcasətlə qidalanan (cəllalə) heyvan nə zaman halal sayılır?

    10.04.2015

Belə heyvan üç gün qapalı yerdə saxlanılıb təmiz qidalarla yemlənərsə bundan sonra onu kəsib yemək olar.
İbn Ömər (A.R.O.) «nəcasətlə qidalanan toyuğu üç gün qapalı yerdə saxlayardı (sonra onu kəsib yeyərdi)»[1].

 
[1] Hədis səhihdir. əl-İrva: № 2504. Musannəf İbn Əbu Şeybə: 7/ 147/ № 4660.