Varislər üçün vəsiyyət etmək olmaz

    10.04.2015

Əbu Umamə əl-Bahili (A.R.O.) deyir ki, mən Peyğəmbərin (S.A.V.) vida həccinin xütbəsində belə dediyini eşitmişəm: «Həqiqətən Allah hər bir haqq sahibinin haqqını təyin etmişdir. Varis üçün vəsiyyət etmək olmaz»[2].

 
[1] Yəni, ata öz malının bir hissəsini əvvəlcədən varislərinə vəsiyyət edə bilməz. Çünki onun varisləri özlərinin təyin olunmuş haqqlarını alacaqlar. (tərc.)
[2] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 2194. İbn Macə: 2/ 905/ № 2713. Əbu Davud: 8/ 72/ № 2853. Tirmizi: 3/ 293/ № 2203.