Kölələrin azad edilməsi

    13.04.2015

Tərifi:[1]
Ərəb dilində “əl-İtq” sözü mal-mülkün əldən çıxması deməkdir.
Əl-Əzhər deyir: Yiyəsinin əlindən çıxıb qaçan at, uçub gedən quş da bu sözlə ifadə olunur. Belə ki, kölə də azad olunmaqla istədiyi yerə çıxıb gedir.
 

 
[1] Fəthul Bari: 5\ 146.ssss