Müqavilə bağlayan kölə nə zaman azad olunur?

    13.04.2015

Kölə müqavilədəki şərtləri yerinə yetirəndən, yaxud ağasını razı salandan sonra azad oluna bilər. O, müqavilədə boynuna götürdüyünü tam ödəyənə qədər kölə sayılır. Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər (S.A.V.) belə demişdir: «Müqavilə bağlayan (mükatib) kölə, boynunda olan son dirhəmi ödəyənə qədər kölə olaraq qalır»[1].

 
[1] Hədis həsəndir. Səhih Sünən Əbu Davud: № 3323. əl-İrva: № 1674. Əbu Davud: 10/ 427/ № 3907.