İslam fiqhi (Quran və səhih hədislərə əsasən)

    14.05.2015

Kitabda Quran və səhih hədislərə əsasən ibadət, ailə, ticarət və digər sahələrdə şəriət hökmləri toplanmışdır. Bu kitab müxtəsərliyi və mötəbər dəlillərə əsaslanması ilə digər oxşar əsərlərdən fərqlənir.

Müəllif: Əbdüləzim ibn Bədəvi əl-Xələfi