Ayələrin nazil olma səbəbləri

    14.08.2020

Quran ayələrinin nazil olma səbəbləri bağlı səhih hədislər
Hədislərin səhihliyi mötəbər hədis alimləri tərəfindən yoxlanılmışdır.