39. Düşmənə qarşı edilən dua

 [Allahummə munziləl-kitəbi, səriy­al-hisabi ihzimil-əhzabə, Allahummə-hzim­hum və zəlzilhum]
 
 «Kitabı nazil edən, haqq-hesabı tez çə­kən Allahım! (Düşmənlərdən olan) dəstələri darmadağın et! Allahım, onları darmadağın et və onları sarsıt!»[1]

 
[1] Muslim, 3/1362.