59. Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua

 [Bismillahi və alə sunnəti Rasu­lil­ləhi]
 «Allahın adı ilə və Rəsulullahın Sünnəsi üzrə!»[1]

 
[1] Əbu Davud, 3/314 isnadı “səhih”dir. Əhməd isə bu hədisi belə rəvayət etmişdir: «Allahın adı ilə və Rəsulullahın millə­ti (dini) üzrə!» İsnadı “səhih”dir.