66. Yağış yağandan sonra edilən zikr

 [Mutirnə bi fadli-l-ləhi va rahmətihi]
 
«Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə yağmur endirildi».[1]

 
[1] əl-Buxari, 1/205; Muslim, 1/83.