105. Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına çatdıqda edilən dua

 [Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min şərri mə xaləq]
 
«Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram!»[1]

 
[1] Muslim, 4/2080.