125. Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir

«Əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoyub üç dəfə  [Bismilləh!] «Allahın adı ilə!» de və yeddi dəfə də:
 
[Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhaziru]
«Duyduğum və həzər etdiyimin şərindən Allaha və Onun qüdrətinə sığınıram!»[1]

 
[1] Muslim, 4/1728.