İçki içməyi tərk edən haqda

    18.09.2018
عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز و جل «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأسقينه مِنْهُ في حَظِيرَةِ الْقُدْسِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأ كَسَوْنه إيَّاهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ»

 
Ənəs (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Allah Elçisi - salləllahu aleyhi və səlləm - demişdir: “Uca Allah buyurur: “Kim içki içmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə içki içizdirərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə ipək geyindirərəm”.[1]

 
[1] əl-Bəzzar, 7271. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2375) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildir­miş­dir.