Məryəm haqqında

    13.02.2015

Məryəm - Uca Allahın Quranda "təmizlənmiş və seçilmiş", Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) "kamilliyə çatmış" kimi vəsf etdikləri, dünyaya gəlib-getmiş qadınlar içərisində ən fəzilətli, üstün olanlardan biridir. O, həmçinin Allahın möcüzəsi sayəsində İsa peyğəmbəri (Ona Allahın salamı olsun) atasız dünyaya gətirmişdir. Məryəmin atası İmran və anası Hənnə çox ibadət edən və saleh kimsələr idi.

İslam alimləri Məryəmin doğulması haqqında demişlər ki, İmran və Hənnənin uşaqları olmurdu. Bir gün Hənnə ağacın kölgəsində oturarkən, balasını yemləyən bir quş görür. Bunu görən Hənnə kədərli halda Allaha dua edərək, övlad sahibi olmaq istəyini dilə gətirir. Duası qəbul olunarsa, uşağını Beytu-l-Müqəddəsin (Süleyman peyğəmbərin tikdirdiyi məbəd) xidmətinə verəcəyini söyləyir. Uca Allah buyurur: "Bir zaman İmranın arvadı demişdi: "Ey Rəbbim! Mən bətnimdəkini Sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən!". (Ali İmran, 35).
Məryəmin doğulmasını görmək atası İmrana nəsib olmadı. Hənnə, övladının qız olacağını ağlına gətirməmişdi. Dünyaya gələcək övladının oğlan olacağını fikirləşərək söz verən Hənnə, qızı olandan sonra da vədini təkrarladı və ona, "Allaha ibadət edən qadın" anlamına gələn "Məryəm" adını verdi: "Ondan azad olduğu zaman demişdi: "Ey Rəbbim! Mənim qızım oldu" - Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi,- "axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan (qorunmağı) Sənə həvalə edirəm". (Ali İmran, 36). 
Uca Allah, Məryəmin anası Hənnənın duasını qəbul etdi: "Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi, onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyəyə həvalə etdi" (Ali İmran, 37)
Anası öz vədinə uyğun olaraq, qızını bələyib Beytul-Müqəddəsə apardı. Uca Allah Məryəmə gözəl əxlaq və xarici gözəllik verdi. Uşağın məsuliyyətini Zəkəriyyə peyğəmbər öz üzərinə götürdü. Alimlərə görə, Zəkəriyyənın arvadı Məryəmin xalası idi.

"Zəkəriyya hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzi olduğunu görərdi." Rəvayətlərə görə Məryəmin yanında qışda yay meyvələri, yayda isə qış meyvələrini görərdi.  "O (Zəkəriyyə) dedi: "Ey Məryəm! Bu, sənin üçün haradandır?" Məryəm dedi: "Bu, Allah tərəfindəndir. Həqiqətən, Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzi verir" (Ali İmran, 37)

Uca Allah buyurur: "Bir zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm! Həqiqətən, Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi". (Ali İmran, 42)
Həmçinin oxuyun: Məryəmin İsanı dünyaya gətirməsi

Paylaş: