Şükr etmək haqqında

    01.06.2016
[Rabbi əvzini ən əşkura nimətəkəl-ləti ənamtə aleyyə və alə valideyyə və ən əmələ salihən tərdah və ədxilni birahmətikə fi ibadikəs-salihin]
“Ey Rəbbim! Mənə, mənim özümə və ata-anama ehsan buyurduğun nemətə şükr etmək, Sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham (qüvvət) ver! Məni öz mərhəmətinlə saleh bəndələrinin sırasına daxil et!” (ən-Nəml, 19)

[Allahummə əınni alə zikrikə, və şukrikə, və husni ibadətikə]
“Allahım, Səni zikr etməyə, Sənə şükr və ibadət etməkdə mənə yardım et!” (əl-Hakim, 1/ 499)