Şübhə və şeytanın vəsvəsələrindən qorunmaq

    01.06.2016
[Rabbənə lə tuziğ qulubənə bədə iz hədəytənə və həb lənə min-lədunkə rahmətən innəkə əntəlvəhhab]
“Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə salma! Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et! Çünki, Sən doğrudan da bəxşiş verənsən!” (Ali-İmran, 8)

[Rabbi əuzu bikə min həməzatiş-şəyatin və əuzu bikə rabbi ən yəhdurun]
“Ey Rəbbim! Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların yanımda olmalarından Sənə pənah aparıram, ey Rəbbim!” (əl-Muminun, 97-98)