səhabələr

Ac olduqları halda qonağı doyuran ailə

    14.11.2013

Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərin (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) yanına qonaq gəldi. O, əshabələrdən birini yemək-içmək gətirmək üçün zövcələrinin yanına göndərdi. Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) zövcələri (Allah onlardan razı olsun)  evdə sudan başqa heç nə olmadığını ona xəbər verdilər.

"Allahın qılıncı" ləqəbli səhabə

    14.11.2013

Xalid ibn Vəlid əl-Məxzumi Peyğəmbərin – ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - “Allahın qılıncı” ləqəbi ilə tanınmış məşhur səhabəsidir. O, hicrətin 8-ci ilində, səfər ayında İslamı qəbul etmiş, sonra da bir çox döyüşlərdə layiqincə vuruşmuşdur. Peyğəmbər onu tərif edib demişdir: “Xalid, Allahın qılınclarından biridir. Allah bu qılıncla müşrikləri kəsir”.

Salman Farisi ikiqat savab qazanan səhabədir

    13.11.2013

Salman Farisi Peyğəmbərin - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - məşhur səhabəsi, ikiqat savab qazanan möminlərdəndir. Uca Allah belələri barədə buyurur: “Qurandan əvvəl özlərinə Kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara Quran oxunduğu zaman: “Biz ona iman gətirdik. O, həqiqətən də, Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik!”– deyirlər. Səbir etdiklərinə görə onlara mükafatları ikiqat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edir və özlərinə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər” (əl-Qəsəs, 52-54).

Pages