95. ət-Tin surəsi

"Əncir" surəsi, 8 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun əncirə və zeytuna!

2. And olsun Sinay dağına!

3. And olsun bu təhlükəsiz şəhərə (Məkkəyə)!

4. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!

5. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına (Cəhənnəmin dibinə) qaxacağıq.

6. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla! Onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır.

7. Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir?

8. Məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?