94. əş-Şərh surəsi

"Açma" surəsi, 8 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?

2. Yükünü səndən götürmədikmi?

3. Onlar belini bükürdü.

4. Biz adını sənə görə ucaltmadıqmı?

5. Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.

6. Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir.

7. İşlərini qurtaran kimi Allah yolunda çalış!

8. Ancaq Rəbbinə üz tut!