93. əd-Duha surəsi

"Səhər" surəsi, 11 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! 

 

1. And olsun səhərə!

2. And olsun sakitləşən gecəyə!

3. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu.

4. Həqiqətən, Axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir.

5. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan.

6. Məgər O, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimi?

7. Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi?

8. Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?

9. Elə isə yetimə xor baxma!

10. Səndən kömək diləyəni qovma!

11. Və Rəbbinin nemətindən danış.