103. əl-Əsr surəsi

"Axşam çağı" surəsi, 3 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. And olsun axşam çağına!

2. Həqiqətən, insan ziyan içərisindədir.

3. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.