104. əl-Huməzə surəsi

"Tənə edən" surəsi, 9 ayə,
Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına!

2. O şəxs ki, mal-dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır

3. və elə güman edir ki, var-dövləti onu əbədi saxlayacaqdır.

4. Xeyr! O, mütləq Hütəməyə atılacaqdır.

5. Sən haradan biləsən ki, Hütəmə nədir?

6. Bu, Allahın qaladığı Oddur.

7. O Od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq.

8. Həqiqətən, o Od onların üzərində qapanacaqdır.

9. Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar.