108. əl-Kovsər surəsi

1. Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq.

2. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

3. Doğrusu, sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.