40. Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua

 [Allahummək-finiyhim bimə şi'tə]
 
 «Allahım, istədiyin kimi məni onlardan qoru!»[1]

 
[1] Muslim, 4/2300.