43. Namaz qılarkən yaxud Quran oxu­yarkən gələn vəsvəsəyə qarşı edilən dua

 [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
 
«Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!» de və sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tü­pür.[1]

 
[1] Muslim, 4/1729. Osman ibnul-As Allah ondan razı olsun demiş­dir: «Mən belə etdim və Allah da onu məndən uzaqlaşdır­dı».