72. Su verən yaxud vermək istəyən şəxs üçün edilən dua

 [Allahummə ət'im mən ət'aməniy və-sqi mən səqaniy]
 
 «Allahım! Mənə yemək verənə yemək ver, su verənə su ver!»[1]

 
[1] Muslim, 3/126.