74. Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu[1] pozmaq istəmədikdə etdiyi dua

 «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, get­sin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, ye­məkdən yesin!»[2]

 
[1] [Burada vacib orucdan başqa tutulan oruclar qəsd edilir.]
[2] Muslim, 2/1054.