78. Kafir asqırıb əlhəmdulilləh desə, ona nə deyilir

[Yəhdiykumullahu və yuslihu bələ­kum]
 
«Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!»[1]

 
[1] ət-Tirmizi, 5/82; Əhməd, 4/400; Əbu Davud, 4/308. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 2/354.