77. Asqırdıqda edilən dua

«Sizlərdən biri asqırsa,
[Əlhəmdulilləh]
 
«Həmd olsun Allaha!» desin. Qardaşı və ya dostu isə ona:

 [Yərhəmukəllah]
 «Allah sənə rəhm etsin!» desin. O da «Allah sənə rəhm etsin!» deyənə:
 
 
 [Yəhdiykumullahu və yuslihu bələkum]
 
 «Allah sizi doğru yola yönəltsin və işinizi avand etsin!» desin.[1]

 
[1] əl-Buxari, 7/125.