76. Novbar meyvə görərkən edilən dua

 [Allahummə bərik lənə fi səmərinə və bərik lənə fi mədiynətinə və bərik lənə fi sainə və bərik lənə fi muddinə]
 
 «Allahım! Məhsulumuzu bizim üçün bərəkətli et, şəhərimizi bizim üçün bərəkətli et, saamızı[1] bizim üçün bərəkətli et və mud­du­mu­zu[2] bizim üçün bərəkətli et!»[3]

 
[1] [Dörd ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[2] [Bir ovuca bərabər ölçü vahididir.]
[3] Muslim, 2/1000.