90. Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua

 [Əhəbbəkəl-ləzi əhbəbtəniy ləhu]
 «Məni xatirinə sevdiyin (Allah) səni də sevsin!»[1]

 
[1] Əbu Davud, 4/333. əl-Albani bu hədisi «həsən» hesab et­mişdir. Bax: «Səhih Əbu Davud» 3/965.