122. Cəməratda hər daşı atarkən təkbir etmək

«Cəmərələrin üçündə də hər bir daşı atarkən təkbir edir (“Allahu Əkbər” deyir), bi­rin­ci və ikinci cəmərədə (daş atdıqdan) sonra irəli çıxıb dayanır, qiblə­yə üz tutaraq əllərini qaldı­rıb dua edir. Əqəbə cəmərəsində[2] də hər bir daşı atarkən təkbir edir, sonra isə orada dayan­madan çıxıb ge­dir».[3]

 
[1] [Şeytana daş atılan yerlər.]
[2] [Kəbəyə daha yaxın olan cəmərat.]
[3] «Fəthul-Bari», 3/583, 584; Bunu həmçinin Muslim də rə­vayət etmişdir.