121. Məş'ərülhəramda edilən zikr

 «Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Qəsva­yə[2] minib Məş'ərülhərama gəldi, üzünü qibləyə çevirdi, (Allaha dua etdi, Onun ən Böyük ol­duğunu, Ondan başqa məbud olmadığını və Onun Tək olduğunu söylədi)[3]. O, hava işıqla­nana qədər ayaq üstə dayanıb [bu cür dua et­məkdə] davam etdi və günəş çıxmazdan əvvəl yola düşdü!»[4]

 
[1] [Müzdəlifə vadisi.]
[2] [Dəvəsinin adıdır.]
[3] [“Allahu Əkbər” və “Lə iləhə illəllah” dedi.]
[4] Muslim, 2/891.