133. Bəzi xeyir növləri və ədəb qaydaları

«Gecənin bir aləmində yaxud axşama çıxanda uşaqlarınızı (bayıra çıxmağa) qoyma­yın. Çünki həmin vaxt şeytanlar hər tərəfə ya­yılırlar. Gecədən bir müddət keçəndə onları sərbəst buraxın, Allahın adını zikr edərək qapı­ları bağlayın. Çünki şeytan bağlı qapını aça bilmir. Allahın adını zikr edərək tuluqlarınızın boğazını bağlayın. Allahın adını zikr edərək qablarınızın ağzını, hətta üstünə bir şey qoy­malı olsanız belə örtün və işıqlarınızı da sön­dürün!»[1]
 
 
   Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailə­si­nə və onun bütün əsha­bələrinə Allahın sala­vatı və salamı ol­sun, bərəkəti yetişsin!

 
[1] «Fəthyl-Bari», 10/88; Muslim, 3/1595.