ən-Nəhl surəsi

    24.04.2019
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة النحل بمكة

 
Rəvayət edilir ki, İbn Abbas (Allah ondan razı olsun) demişdir: “ən-Nəhl surəsi Məkkədə nazil olmuşdur”.
 
əs-Suyutu “Durrul-Mənsur” 9/5.