əl-Qiyamə surəsi 34 – 35 – ci ayələr

    20.05.2019
أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)

 
“Vay sənin halına, vay! Yenə də vay sənin halına, vay!”
 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} ، قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لأبي جهل} ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللَّهُ ، اللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ.

 
Rəvayət edilir ki, Səid ibn Cubeyr demişdir: “Mən İbn Abbasdan bu iki ayə “Vay sənin halına, vay! Yenə də vay sənin halına, vay!” barə­sində soruş­dum. O dedi: “Bu ifadələri Allahın Elçisi - sallallahu aleyhi və səlləm - Əbu Cəhlə dedi və bu ayələr nazil oldu”.
 
ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 11574, 11638; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 12132; əl-Hakim, 3881; Abdur-Razzəq “Təfsir” 3417. Şeyx Muqbil, Ali Nasr və əl-Hilali səhih olduğunu bildirmişlər.