Huməzə surəsinin oxunuşu

    30.06.2019
Kimdən: 
Kamran
Sual: 
Humeze suresinin oxunuşunu yaza bilərsiz zəhmət olmasa
Cavab: 
Salam aleykum. 
Huməzə surəsi
Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim.
Bismilləhir-rahmənir-rahim.

1. Vaylul-li kulli huməzətil-luməzəh.
2. Əlləzi cəməa mələv-və addədəh.
3. Yəh'səbu ənnə mə ləhu axlədəh.
4. Kəllə ləyumbəzənnə fil-hutaməh.
5. Va mə əd'rakə məl-hutaməh.
6. Nəərullahil-muuqadəh.
7. Əlləti təttaliu aləl-əf'idəh.
8. İnnəhə aleyhim-mu'sadəh.
9. Fi amədim-muməddədəh.

Həmçinin oxuyun:
Paylaş: