Ömər ibn əl-Xattab hansı ayəni oxuyarkən şəhid edilmişdir?

    03.09.2019
Kimdən: 
15.8.19..İslam Aşiqi
Sual: 
1.Qurban ətinnən möhlüd və zikir etmək olar? 2.Qədri-xum nə deməkdir? 3.Məhərrəm ayında toy,nişan etmək olar? 4.Məhərrəmdə yas saxlamaq dində necə baxılır bu xurafatdırmı? 5.Salavatı namazdan sonra etmək icazəlidir yoxsa bidətdi? 6.Hz.Ömər hansı quran ayəsini oxuyarkən şəhid olub ayəni və surəni ətraflı yaza bilərsiniz? Allah elminizə qüvvət Versin
Cavab: 

Salam aleykum.
1) Dinimizdə "mövlud" və "zikr" deyilən mərasimlər yoxdur. Bunlar sonradan dinə əlavə edilən bidətlərdir. Bu mərasimləri keçirtmək və orada iştirak etmək qadağandır. Həmçinin oxuyun:
Peyğəmbərin mövlud gününü qeyd etmək doğrudurmu?
Bidət nədir? 
Zikr nədir?

2) Bu sualın cavabını oxuyun: Tarix "Qədr Xum" hadisəsini necə izah edir?

3) Bu sualın cavabını oxuyun: Məhərrəm və Səfər aylarında toy etmək olarmı?

4) Bu sualın cavabını oxuyun: Məhərrəm ayında yas saxlamaq olarmı?

5) Bu sualların cavablarını oxuyun:

Peyğəmbərə salavat gətirməyin fəzilətinə aid hədislər
Namazdan sonra Peyğəmbərə neçə dəfə salavat gətirilməlidir?

6) Ömər ibn əl-Xattab (Allah ondan razı olsun) Sübh namazına başlayarkən ilk təkbiri (Allahu əkbər) gətirdikdən sonra məcusi Əbu Lu`lu tərəfindən vurulmuşdur. Üç gün yaralı vəziyyətdə qaldıqdan sonra isə vəfat etmişdir. Tarix kitablarında bildirilir ki, Ömər ibn əl-Xattab sübh namazlarında adətən Yusuf və ya ən-Nəhl surələrini oxuyardı. Həmçinin oxuyun: Ömər ibn Xəttab

 

Paylaş: