əl-Furqan surəsinin birinci ayəsinin təfsirini yaza bilərsinizmi?

    18.05.2014
Kimdən: 
İsazadə Rüfət
Sual: 
Salam aleykum va rahmetullahi va beraketu. Suallarimizi qisa vaxt erzinde ve kifayet edecek qeder cavablandirdiginiz üchün minnetdaram. Furqan suresinin birinci ayesinin lazimi qaydada tefsirini vermenizi xahish edirem.
Cavab: 

Aleykumu-s-sələm va rahmətullahi va bərakətuhu. Allah Təala buyurur: "Aləmləri xəbərdar etməsindən ötrü Öz quluna Furqanı (Quranı) nazil edən Allah necə də xeyirxahdır! (əl-Furqan, 1).

Uca Allah bu ayədə Öz əzəmətinin kamilliyindən, həmçinin, çoxsaylı nemətlərindən və səxa­vət­li olmasından xəbər verir. Uca Allahın insanlara göstər­di­yi ən böyük mərhəməti onlara Quranı nazil etməsidir. Furqan Quranın adlarından biridir. Furqan haqqı batildən, haramı halaldan, doğru yolu zəlalətdən ayırd edən deməkdir. Quranın ayələri sayə­sində insanlar haqqı nahaqdan ayırd edərək doğru yola yönəlirlər. Uca Allah bu müqəddəs kitabı Öz qulu və rəsulu Muhəmmədə - ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun - nazil etmişdir. Sonra Allah Təala xəbər verir ki, Onun Furqanı (yəni Quranın) nazil etməsinin məq­sədi insanları xəbərdar etməsidir. Yəni insanlara Allahın qəzəbinə səbəb olacaq şeyləri bildirməkdir ki, insanlar bundan çəkinib Allahın lütfünə və mərhəmətinə nail olsunlar. İnsanlar Quranın nə­si­hə­tinə qulaq asıb Quranın hökmlərinə itaət etsələr, həm bu dün­ya­da, həm də öləndən sonra nicat taparlar. Həmçinin, əbədi sə­a­dəti - Cənnəti əldə edər və sonsuz nemətlərə sahib olarlar. Bundan daha böyük xeyirxahlıq nə ola bilər?! 
Teqlər: 
Paylaş: