İstixarə namazını qıldıqdan sonra yuxuda sevdiyim insanı gördüm, bu nəyə işarədir?

    19.05.2014
Sual: 
salam aleykum men istixare namazin qildim niyet etdim qildim sevdiyim insana gore qildim yatdim yuxuda gordum onu bu neye isaredir? zehmet olmasa sualmi cvblayirdiz ALLAH RAZI OLSUN SIZDEN
Cavab: 

Aleykum salam. Bəzi insanlar istixarə namazının mahiyyətini anlamır və istixarəyə sanki fala baxdırmaq kimi baxırlar. İstixarə ibadət növüdür. İstixarə Allahdan xeyir diləməkdir. Bir işdən ötrü istixarə edən iki rükət namaz qılır və Allahın həmin işin xeyir olduğunu bildiyi təqdirdə onu həyata keçirməyi və onun üçün xeyirli olmasını Allahdan diləyir. Bunu etdikdən sonra bu sahədə bilikli, təcrübəli insanlarla məsləhətləşmək və həmin işi yerinə yetirməyə çalışmaq lazımdır. Əgər o iş alınmazsa, bilmək lazımdır ki, Uca Allah onu xeyir bilməmişdir. İstixarə etdikdən sonra Allahdan hər hansı bir yuxu və ya bir işarə gözləmək dinimizdə buyurulmamışdır. 

Cabir ibn Abdullah (Allah ondan razı olsun) rə­vayət edir ki, Peyğəmbər (salləlahu aleyhi və səlləm) Qurandakı surələri bizə öyrətdiyi kimi istixarə duasını da bizə öyrədib deyərdi: "Sizdən biri­niz bir işə başlamaq istədikdə fərz namazla­rın­dan əlavə iki rükət namaz qılsın və desin: "Allahummə inni əstəxirukə bi il­mikə, va əstəqdirukə bi qudratikə, va əs'ə­lukə min fadlikə-l-azim, fə innəkə təqdiru va lə əqdir, va tə'ləmu va lə a'ləm, va əntə alləmu-l-ğuyuub. Allahummə in kuntə tə'lə­mu ənnə həzə-l-əmra xayrun li fi dini va məaşi va aqibəti əmri, acilihi va əəci­lihi – fəq'durhu li va yəssirhu li, sum­mə b'ərik li fihi. Va in kuntə tə'ləmu ənnə həzə-l-əmra şərrun li fi dini va məaşi va aqibəti əmri, acilihi va əəcilihi – fa-s'rif­hu anni, va-s-rifni anhu, va-q-dur liyə-l-xayra heysu kənə, summə ərdıni bihi".

"Allahım! Səndən Öz elminlə mənə kömək etməyi və Öz qüdrətinlə mənə qüdrət verməyi diləyirəm. Səndən, Sənin böyük lütfünü diləyi­rəm. Sənin (hər şeyə) qüdrətin çatır, mənimsə qüdrətim çatmır, Sən (hər şeyi) bilirsən, mən isə bilmirəm. Qeybləri bilən Sənsən. Allahım! Bu işin (işin adını çəkir) mənim dinim, yaşayı­şım və aqibətim üçün – yaxud deyir: dünyam və axirətim üçün – xeyirli olduğunu bilirsənsə onu mənə nəsib et, asanlaşdır, sonra da onu mənim üçün bərəkətli et. Bu işin mənim di­nim, yaşayışım və aqibətim üçün – yaxud de­yir: dün­yam və axirətim üçün – zərərli olduğu­nu bilirsənsə, onu məndən, məni də ondan uzaq et! Harada olsa, mənə xeyir nəsib et, son­ra məni ondan razı sal!" (əl-Buxari, 7/162).
 

Teqlər: 
Paylaş: