Böyük günahlardan çəkinən qəbir və Cəhənnəm əzabı görəcəkmi?

    29.08.2023
Kimdən: 
Elmin
Sual: 
Esselamu aleykum va rahmetullahi va bereketuh qardaşlar, mümkünse 3 sualımı cavablandırarsınız. 1) Valideynlerim kredit götürübler (başqa meqsed üçün) atam arada onunla bazarlıq edir, ondan yesem mene haram olmuş olarmı? 2) Anam evde çox qeybet edir, desem de xeyri olmur, bununla qulaq zinası etmiş olurammı? 3) Günahkar möminin (şirkden, böyük günahlardan uzaq) qebr ve cehennem ezabı haqqında bilmek isterdim. (Qiyamete qeder ezabını berzexde gorecekmi yoxsa qebrde cennet bağçası qiyamet qopandan sonra emeller çekilenden sonra cehenneme atılacaq) Allah sizlerden razı olsun qardaşlar faydalı sayt üçün, SAYTDAKI KİTABLARI PDF Nİ (mes, Quranın tercumesi) NECE ELDE EDE BİLEREM.
Cavab: 

Və aleykum Salam va Rahmətullahi va Bərakətuhu.

1) Bu cavabı oxuyun:


2) Bu cavabı oxuyun:

3) Qəbr və Cəhənnəm əzabları qeybi bir məsələ olduğu üçün etdiyi kiçik günahlara görə kimin əzab çəkib-çəkməyəcəyini deyə bilmərik. Peyğəmbərimiz (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qəbir əzabına səbəb olan bəzi günahları bizə bildirmişdir. Bu barədə ətraflı oxuyun:

Uca Allah Quranda böyük günahlardan çəkinən şəxsin kiçik günahlarını bağışlayacağını vəd etmişdir. Uca Allah buyurur: "Sizə qadağan olunmuş bö­yük gü­nahlardan çəkin­sə­niz, Biz sizin kiçik günahlarınızdan keçər və si­zi şərəfli bir yerə (Cənnətə) da­xil edərik" (ən-Nisa, 31).  Böyük təfsir alimi İbn Kəsir bu ayəni şərh edərək belə demişdir: 
"Yəni sizə qadağan etdiyimiz böyük günahlardan uzaq dursanız, biz sizin kiçik günahlarınızdan keçərik və sizi Cənnətə daxil edərik. Bu səbəbdən Uca Allah: si­zi şərəfli bir yerə da­xil edərik”– buyurur. ət-Tabəri (Allah ona rəhmət etsin) Ənəsin (Allah ondan razı olsun) belə dediyini rəvayət etmişdir: “Rəbbimizdən bizə çatan buyuruqlar arasında bizi ailəmizdən və malımızdan məhrum edəcək heç bir şey görmədim”. (Yəni Rəbbimizdən bizə çatan buyuruqlar arasında yerinə yetirilməsi çətin olan heç bir şey yoxdur). Sonra bir müddət susdu və dedi:  “Allaha and olsun ki, Allah bizə bundan daha yüngül olanı buyurmuşdur. Böyük günahlardan başqa günahları bizə keçmişdir. Elə isə nə üçün böyük günah edək?” Sonra bu ayəni oxudu: “Sizə qadağan olunmuş bö­yük gü­nahlardan çəkin­sə­niz, Biz sizin kiçik günahlarınızdan keçər və si­zi şərəfli bir yerə – da­xil edərik”. (ət-Tabəri, 9231, 9285). Bu ayə ilə əlaqədar bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Bu hədislərdən bəzilərini qeyd edək:

ət-Tabəri Əbu Hureyra və Əbu Səiddən (Allah onlardan razı olsun) rəvayət etmişdir ki, bir gün Peyğəmbər (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bizə xütbə verdi və xütbəsində üç dəfə: “Canım əlində olana and içirəm”- deyərək başını aşağı salıb ağladı. Biz də başımızı aşağı salıb ağladıq. Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) nəyə görə and içdiyini bilmirdik. Sonra başını qaldırdı. Üzündə bir sevinc və müjdə vardı. Peyğəmbəri (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə halda görmək bizə qırmızı dəvələrdən daha sevimli idi. Sonra belə dedi: “Beş vaxt namazı qılan, Ramazan orucunu tutan, zəkat verən və yeddi böyük günahdan çəkinən elə bir qul yoxdur ki, onun üçün Cənnət qapıları açılaraq ona: “Sağ-salamat daxil ol!”- deyilməsin”. (ən-Nəsəi “Sunən” 2395, 2438; əl-Hakim, 2943)". Ətraflı oxuyun:

Günahlar tövbəsiz bağışlana bilərmi?​​​​​​​

Teqlər: 
Paylaş: