Allahın "əs-Sələm" adının mənası

    23.07.2014

"Salam" sözü salamatlıq deməkdir. Uca Allah buyurur: “Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşagəlməz bir söz dedikdə: "Salam!" - deyərlər” (əl-Furqan, 63).
Hər cür bəlalardan və pisliklərdən salamat olduğuna görə Cənnət “Dərus-Sələm” (Salamatlıq yurdu) adlanır. Həmçinin, Uca Allah doğru yolla gedənlərə salamatlıq bəxş etdiyini bildirərək buyurur: “Doğru yolla gedənlərə salam olsun!” (Taha, 47).
Bu o deməkdir ki, kim Allahın doğru yolu ilə gedər, əmrlərinə itaət edər, qadağalarından çəkinərsə, dünya və axirətdə Allahın əzabından salamat olar.
Həmçinin, bir müsəlman digər müsəlmana salam verərək “əs-Sələmu aleykum” (Sizə salam olsun!) dedikdə, ona salamatlıq diləyir. 
Uca Allahın əs-Səlam adı bütün naqisliklərdən və xoşagəlməz şeylərdən uzaq olan deməkdir. Uca Allah bir şeyi əbəs yerə yaratmaqdan, kiməsə zülm etməkdən və ya hikmətsizlik etməkdən salamat olandır. Bu ad Qurani-Kərimdə yalnız bir yerdə zikr edilir. Uca Allah buyurur: “O, Özündən başqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak (əs-Səlam), haqqı təsdiq edən, hər şeyi müşahidə edən, Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdır. Allah onların Ona şərik qoşduqlarından ucadır” (əl-Həşr, 23).
     

Paylaş: