Allahın "əl-Həfiz" adının mənası

    02.08.2014

əl-Həfiz sözü hifz edən, qoruyan deməkdir. Uca Allahın əl-Həfiz adı Qurani-Kərimdə üç yerdə zikr edilir. O buyurur: “Şübhəsiz ki, Rəbbim hər şeyi mühafizə edir” (Hud, 57). “Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir” (Səba, 21). “Allahdan başqası ilə dostluq edənlərə Allah Özü nəzarət edir” (əş-Şura, 6).
Cəm şəkildə isə bu ad iki dəfə zikr edilir. Uca Allah buyurur: “Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq” (əl-Hicr, 9). “Biz onları nəzarətimiz altında saxlayırdıq” (əl-Ənbiya, 82).
əl-Həfiz yaratdıqlarını mühafizə edən və onları öz elmi ilə əhatə edəndir. O öz dostlarını günaha batmaqdan və pis aqibətdən qoruyan, onlara qarşı lütfkar olandır. 

Paylaş: