Günahkar insan imana gəldikdən sonra keçmişdə etdiklərinə görə cəzalandırılırmı?

    21.12.2014
Kimdən: 
Famil
Sual: 
Salam aleykum,menim bir sualım var,eger bir Allah bendesi günahkardırsa ve sonra imana gelirse,niye ona işlediyi günahların cezası haqq olaraq verilir?Halbuki iman getirdikden sonra Allah günahları bağışlayacağını ve cennetde olacağını ved edibdir axı?
Cavab: 

Aleykum salam. Uca Allah günahdan sonra tövbə edib iman gətirib, ardınca saleh əməllər edən bəndəsi bağışlyacağını və onun pis əməllərini savab ilə əvəz edəcəyini bildirib: "Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah Bağışlayandır, Rəhm­­lidir! Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o, doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar". (əl-Furqan, 70-71).
Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Bir bəndə mü­səl­man olub İslamı gözəl yaşayarsa, Allah onun keçmişdə etdiyi hər bir güna­hını ba­ğışlayar. Bundan sonra (müsəlman olduqdan sonra) isə (edəcəyi əməllə­rin) əvəzini alar: hər yaxşı­lığa, onun on mislindən ta yeddi yüz qatına­dək (əvəz verilər); hər pisliyə isə yalnız öz misli qə­dər (cəza verilər). Yalnız Allahın bunu bağışlaması istis­nadır". (əl-Bu­xari, 41). Həmçinin oxuyun: Tövbə etsəm, Allah məni bağışlayarmı?

Teqlər: 
Paylaş: