Hansı qida ölü heyvan kimidir?

    10.04.2015

Heyvan sağ ikən onun bədənindən kəsilib götürülmüş ət parçası ölü heyvan əti kimidir. Demək Əbu Vaqid əl-Leysi (A.R.O.) Peyğəmbərin (S.A.V.) belə dediyini rəvayət edir: «Heyvan sağ ikən ondan kəsilib götürülmüş tikə, ölü heyvan əti kimidir»[1].

 
[1] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 2606. İbn Macə: 2/ 1072/ № 3216. Əbu Davud: 8/ 60/ № 2841.