Köpək dişli heyvanın və caynaqlı quşun yeyilməsinin haram olması

    10.04.2015

İbn Abbas (A.R.O.) deyir ki, Peyğəmbər (S.A.V.) «köpək dişli heyvanların və caynaqlı quşların yeyilməsini haram etmişdir»[1].

 
[1] Hədis səhihdir. Müxtəsər Səhih Müslim: № 1332. Muslim: 3/ 1534/ № 1934.  Əbu Davud: 10/ 277/ № 3785. Nəsai: 7/ 206. Onun rəvayətində, "Xeybər günü qadağan etdi" – sözləri qeyd olunur.