Nəcasətlə qidalanan (Cəllalə) heyvanın haram edilməsi

    10.04.2015

Şəriət terminologiyasına görə "Cəllalə", qidasının əksər hissəsi nəcasət olan heyvandır.
Belə heyvanı yemək, südünü içmək və minmək haramdır.
İbn Ömər (A.R.O.) deyir ki, «Peyğəmbər (S.A.V.) nəcasətlə qidalanan (cəllalə) heyvanın ətini yeməyi və südünü içməyi qadağan etmişdir»[1].
Digər hədisdə İbn Ömər (A.R.O.) deyir ki, «Peyğəmbər (S.A.V.) nəcasətlə qidalanan (cəllalə) dəvənin minilməsini və ya südünün içilməsini qadağan etmişdir»[2].

 
[1] Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə: № 2582. İbn Macə: 2/ 1064/ № 3189. Əbu Davud: 10/ 258/ № 3767. Tirmizi: 3/ 175/ № 1884.
[2] Həsənun Səhih. Səhih Sünən Əbu Davud: № 3217. Əbu Davud: 10/ 260/ № 3769.