Boğaz heyvanın qarnından çıxan balanın kəsilməsi

    10.04.2015

Əgər kəsilmiş heyvanın qarnından diri bala çıxarsa onu kəsmək vacibdir. Yox əgər ölü çıxarsa anasının kəsilməsi onun kəsilməsini əvəz edir.
Əbu Səid deyir ki, biz Peyğəmbərdən (S.A.V.) kəsilmiş heyvanın qarnından çıxan bala haqqında soruşduq və o belə dedi: «Əgər istəsəniz yeyin. Çünki anasının kəsilməsi onun kəsilməsini də əvəz edir»[1].

 
[1] Hədis səhihdir. Səhih Sünən Əbu Davud: № 2451. Əbu Davud: 8/ 26/ № 2811.