​Kimin ovu halal sayılır

    10.04.2015

Kimin kəsdiyi halal sayılırsa onun ovu da halal sayılır.